Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Madex

Marek Roszkowski

P. W. Madex


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADEX Marek Roszkowski jest prywatnym przedsiębiorstwem działającym na podstawie "Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej" (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej  -  www.firma.gov.pl)

Laboratorium istnieje od 09.01.1991 roku prowadząc działalność z zakresu ochrony środowiska między innymi:

- operaty ochrony powietrza

- pomiary stężeń i emisji zanieczyszczeń

oraz działalność z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Od 1998 roku laboratorium stopniowo odstąpiło od innych profili działalności wykonując głównie pomiary stężeń i emisji zanieczyszczeń oraz poszerzając zakres badanych substancji.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADEX Marek Roszkowski koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości usług dla naszych klientów. Prowadzi bezstronną, niezależną działalność, wolną od jakichkolwiek nacisków handlowych, finansowych lub innych i nie podejmuje się żadnej pracy, która mogłaby zagrażać rzetelności przekazywanych wyników badań. Deklaruje zachowanie poufności w stosunku do wszystkich informacji uzyskanych i wytworzonych podczas realizacji działalności laboratoryjnej.

Nadrzędnym celem laboratorium jest dostarczenie usług jak najbardziej obiektywnych, spełniających wymagania i oczekiwania klientów.