Akredytacja PCA


W celu wykonywania usług najwyższej jakości, w 2007 roku laboratorium rozpoczęło wdrażanie systemu jakości zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, zwieńczone uzyskaniem 11 września 2008 roku certyfikatu akredytacji nr AB 943, wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.